Pátek 18. září 2020 vstoupil do historie Komunitního centra Bétel jako velmi významný den. Po čtrnáctiměsíční rekonstrukci a přístavbě celého domu jsme mohli opět přivítat širokou veřejnost v nových prostorách centra. Máme radost, že spolu se všemi „domácími“ se mohlo potěšit z krásně zrekonstruovaného domu i řada Chrastaváků všech generací. Slavnostní přestřižení pásky provedl pan Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, pan Petr Krásný, biskup Jednoty bratrské, pan Šimon Dvořák, člen rady Jednoty bratrské a bývalý správce sboru Jednoty bratrské v Chrastavě. Celou slavnost moderoval a hosty prováděl nový správce sboru Jednoty bratrské v Chrastavě, pan David Just.

Všichni zúčastnění měli možnost nahlédnout do všech zákoutí domu od sklepa až po půdu, seznámit se s fungováním KC, prohlédnout si kroniky atd. Skvělé občerstvení pro všechny připravilo Bétel bistro a řada dobrovolníků. Díky krásnému počasí bylo možné využít i novou terasu, posedět s přáteli a užít si tento slavnostní den.

Poděkování patří všem členům Jednoty bratrské v Chrastavě a přátelům KC Bétel, kteří zde strávili mnoho hodin svého volného času stěhováním a zabydlováním domu a podporují pravidelně celé dílo Komunitního centra Bétel i finančně.

Celý projekt rekonstrukce s názvem „Rozvoj Komunitního centra Bétel“ jsme mohli realizovat díky spolufinancování Evropskou unií, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu.

Milena Dvořáková

Fotografie z otevření: zde

20 09 otevreni 2