Ve čtvrtek 18.10. jsme se v Bételu sešli, abychom se věnovali specifickým rizikům v období dospívání. Pod tímto poněkud složitým názvem se skrývala přednáška o různých rizicích, která číhají na naše dospívající děti.

Dle reakce rodičů bylo poznat, že téma přednášky je rozhodně téma aktuální. Přednášejícím byl Mgr. Jan Molnár, vedoucí primární prevence společnosti Maják o.p.s., a bylo vidět, že mluví skutečně z praxe. Věnovali jsme se tématům, o kterých snad každý rodič tuší, že jsou pro jeho dítě rizikem (drogy, šikana, špatná parta, závislost na mobilním telefonu). Ale i tématům, která jsou skrytější a mnoho rodičů ani neví, že jsou v dnešní době běžným problémem, který jejich děti ohrožuje (sebepoškozování, snadný přístup k pornografii, různé aspekty života na sociálních sítích).

Přednáška byla nahlédnutím do té části života našich dětí, o které jako rodiče někdy ani nevíme, a věřím, že pro mnoho účastníků byla velmi inspirativní. Odnesli jsme si nejen zajímavé informace, ale i hlubší porozumění světu našich dospívajících dětí a předsevzetí je nejen kontrolovat, ale pracovat i na komunikaci s nimi a hlubším porozumění jejich životům.

Marie Justová