Když jsme tento rok v březnu poprvé pozvali na přednášku manželskou a rodinnou poradkyni Jolanu Krásnou, předsedkyni asociace Comeniana, netušili jsme, co vše z toho vzejde.

Přednáška na téma „Mateřství je výzva“ proběhla v komorní atmosféře a strávili jsme společně tak příjemný a obohacující čas, že jsme se nemohli a nemohli rozejít. Navíc jsme při otázkách a vzájemném povídání naráželi na stále nová a nová témata, kterým by bylo přínosné se dále věnovat. Domluvili jsme se proto s Jolanou Krásnou, že uspořádáme další setkání, které proběhlo v květnu.  A dopadlo to opět stejně. Atmosféra už sice nebyla komorní, protože se nás sešlo víc, ale výsledkem přednášky byla opět touha po pokračování.

Uspořádali jsme proto další přednášku, která se jmenovala Hranice ve výchově, proběhla 1. listopadu. Tentokrát jsme již museli do salónku Bétel bistra přidávat židle, abychom se vešli. A prožili jsme opět velmi inspirující večer, kterého se již neúčastnily jen maminky, ale také několik tatínků. Základem přednášky bylo sdělení, že výchova dítěte musí pevně stát na dvou pilířích - bezpodmínečné lásce a pevném vedení - hranicích. Pokud je jeden z těchto pilířů oslaben, dítě strádá. Nezůstali jsme ovšem jen u teorie. Paní Krásná měla pro nás připraveno spoustu příkladů, jak prakticky, laskavě a přitom důsledně, řešit různé, rodičům tak známé situace v životě dětí. A když k tomu připočteme prostor pro dotazy a diskuzi, vznikl z toho opět velmi plný večer se spoustou námětů k přemýšlení. Již teď víme, že setkávání paní Jolanou Krásnou budou v příštím roce pokračovat.

Marie Justová