dvojlogo

Jednota bratrská Chrastava


Jsme parta lidí, které spojuje každodenní zkušenost křesťanské víry. To, co žijeme, chceme žít naplno. Kristus je naším zdrojem. Rádi říkáme, že parta nedokonalých lidí společně dokáže neskonale víc než jeden superman. Hrdě se hlásíme k historii i současnosti Jednoty bratrské - církve, jejíž jsme součástí.

Jednota byla a je nevelkou církví, která má v České republice ve 27 městech 29 společenství - samostatných sborů a na dvou dalších místech svou práci začíná. Náš Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě v roce 2018 oslavil 25 let své existence. Svou víru nikomu nevnucujeme, ale kdo se zeptá, tomu rádi odpovíme.

Kdo nás zná, ví, že nejsme partou uzavřenou. Dokladem toho je, že od roku 2005 provozujeme pravidelné aktivity pro veřejnost. Nejprve to byl klub pro maminky s dětmi na mateřské dovolené, krátce na to se přidal klub pro seniory, klubová kavárna, kluby pro děti a mládež... Postupně se činnost rozvíjela, až jsme vše zahrnuli do projektu Komunitního centra Bétel. Od roku 2016 je KC Bétel součástí Asociace Comeniana.

V současnosti do jednotlivých klubů přichází týdně více než 350 osob, věnuje se jim tým 10 zaměstnanců a řada dobrovolníků. Tato činnost je poměrně nákladná, proto jsme na podporu Komunitního centra Bétel založili dobročinné firmy, jejichž veškerý zisk jde na jeho provoz.