Rodinné centrum Domeček

RC_klub

RC Domeček nabízí od roku 2005 rodičům (ale i babičkám a dědečkům) aktivní využití času s dětmi. Nabízíme pravidelné kluby pro rodiče s dětmi a nepravidelné akce (přednášky, interaktivní semináře, akce pro celé rodiny atd.) Součástí pravidelných klubů je organizovaný program pro rodiče s dětmi i prostor pro volné hraní. Děti zde navazují první kontakty s vrstevníky, učí se spolupracovat. Rodiče nacházejí nová přátelství. 
V případě zájmu (potřeby) nabízíme individuální poradenství v oblasti výchovy a péče o dítě, manželské poradenství, příp. zprostředkujeme kontakt s pomáhajícími organizacemi.
V době letních prázdnin se kluby nekonají. Pořádáme společné výlety.
Pro bližší informace - viz kontakty pracovníků RC Domeček.

Kluby pro rodiče s dětmi od 18. měsíců do 6 let

Úterý 9.00–11.00
Čtvrtek 9.00–11.00

Maminky s miminky do 18. měsíců

Středa 9.00–11.00 (děti 12-18 měsíců)
Pátek 9.00–11.00 (děti do 12 měsíců)

Příspěvek na provoz klubů:

50,- / 1 dosp.+ 1 dítě
75,- / 1 dosp. + 2 děti

Kontakty:

Mgr. Marie Justová 737 110 663 (vedoucí klubů)
Slávka Kasalová 778 546 535

RC_výlet

Dejte dětem svůj čas     Logo MPSV s textem