Kluby 6+

Kluby pro děti a mládež od 6 let

Klubáč

"Ať jsi velký nebo malý, patříš mezi nás."

logo klubac

Klubáč je všestranný klub pro děti od 1. do 5. třídy. Cílem pravidelných schůzek je všeobecný rozvoj dětí. Chceme, aby se zde cítilo dobře každé dítě a našlo si oblast, ve které může být úspěšné. Zároveň ale, aby všichni překračovali své hranice a vyzkoušeli si i činnosti, na které by jinak neměli odvahu.

Společně hrajeme hry, soutěžíme, poznáváme přírodu, historii a rozvíjíme praktické dovednosti (vyrábění, uzly, morseovka). Celý školní rok je zaměřen na jedno téma (např. hrdinové, cestovatelé) a jeho vyvrcholením je letní tábor.

Čas klubu:
středa 15:30 - 17:00

Kontakty:
Lydie Veselá 736 462 664,
Pavel Rada 730 544 091,
klubac@jbchrastava.cz

Platba:
700Kč na pololetí
hotově nebo na účet č.:2200059188/2010 VS:15
Do zprávy pro příjemce uveďte: Klubáč jméno příjmění dítěte

22 QR code klubac
QR platba Klubáč 2022-23

Klub PodVodou

„Vidět věci jinak …“

Hry , povídání, pronikání pod povrch toho, co je zrovna "IN", Výpravy do přírody, přátelství, příprava na život.

Klub PodVodou
pro děti od 6. do 9. třídy

Čas klubu:
pátek 15:30 - 17:30

Kontakt:
Vojta Briestenský 725 099 299,
vbriestensky@seznam.cz

Platba:
700Kč na pololetí
hotově nebo na účet č.:2200059188/2010 VS:16
Do zprávy pro příjemce uveďte: klub PodVodou jméno příjmění dítěte

22 QR code klub PodVodou
QR platba klub PodVodou 2022-23

Otevřený klub MOLO

„Nejhlubší nádech je před skokem do vody“

kolaz

Otevřený klub Molo slouží jako bezpečný prostor, kam mohou přijít mladí lidé od 3. do 9. třídy ZŠ trávit svůj volný čas. Máme ping-pong, kaplu, deskové hry, pěnové meče a mnoho dalšího. Ke klubu patří zahrada, kde hrajeme různé sporty, a v létě je možné využít trampolínu. Provázíme mladé lidi na cestě životem, proto je možné se u nás nejen zabavit, ale třeba se doučovat, řešit životní překážky, nebo si jen tak popovídat.

Čas klubu:
čtvrtek 14:30 - 17:00

Kontakt:
Pavel Rada 730 544 091
rada.pvl@gmail.com

Platba:
Klub je zdarma.

Co znamená otevřený klub?
Jedná se o formu volnočasového klubu pro mladé lidi s jistými specifiky. Otevřený v tomto případě znamená, že v rámci otvírací doby může mladý člověk kdykoliv přijít i odejít. Jedinou podmínkou je zapsat svůj příchod i odchod do knihy návštěv. V klubu není jasně vymezený program, ani jeho začátek či konec. Pracovníci (animátoři) na klubu flexibilně reagují na konkrétní návštěvníky klubu a přizpůsobují jim program. S tím souvisí také skutečnost, že odpovědnost za účastníky nesou racovníci pouze během jejich přítomnosti na klubu. Pokud účastník z klubu odejde, nese odpovědnost za něj rodič. Jedná se tedy o alternativu trávení volného času pro mladé lidi v bezpečném prostoru.

LK Logotype PANTONE Red 032 C
Kluby a tábory dětí a mládeže při KC Bétel
byly podpořeny z Dotačního fondu Libereckého kraje
z Programu volnočasových aktivit.