Kluby 6+

Kluby pro děti a mládež od 6 let

Klubáč

"Ať jsi velký nebo malý, patříš mezi nás."

logo klubac

Klubáč je všestranný klub pro děti od 1. do 5. třídy. Cílem pravidelných schůzek je všeobecný rozvoj dětí. Chceme, aby se zde cítilo dobře každé dítě a našlo si oblast, ve které může být úspěšné. Zároveň ale, aby všichni překračovali své hranice a vyzkoušeli si i činnosti, na které by jinak neměli odvahu.

Společně hrajeme hry, soutěžíme, poznáváme přírodu, historii a rozvíjíme praktické dovednosti (vyrábění, uzly, morseovka). Celý školní rok je zaměřen na jedno téma (např. hrdinové, cestovatelé) a jeho vyvrcholením je letní tábor.

Časy klubů:
středa 15:30 - 17:00

Kontakty:
Lydie Veselá 736 462 664,
Pavel Rada 730 544 091,
klubac@jbchrastava.cz

Platba:
500 Kč na pololetí,
č.ú. 2200059188/2010 VS: 15
do poznámky uveďte: "Klubáč - jméno dítěte"

21 QR code klubac

Klub PodVodou

„Vidět věci jinak …“

Hry , povídání, pronikání pod povrch toho, co je zrovna "IN", Výpravy do přírody, přátelství, příprava na život.

Klub PodVodou
pro děti od 6. do 9. třídy

Čas klubu:
pátek 15:30 - 17:30

Kontakt:
Vojta Briestenský 725 099 299,
vbriestensky@seznam.cz

Platba:
500 Kč na pololetí,
č.ú. 2200059188/2010 VS: 16
do poznámky uveďte: "klub PodVodou - jméno dítěte"

21 QR code klub PodVodou

LK Logotype PANTONE Red 032 C
Kluby a tábory dětí a mládeže při KC Bétel
byly podpořeny z Dotačního fondu Libereckého kraje
z Programu volnočasových aktivit.