Kluby 6+

Kluby pro děti a mládež od 6 let

Klubáč

"Ať jsi velký nebo malý, patříš mezi nás."

logo klubac

Klubáč je všestranný klub pro děti od 1. do 5. třídy. Cílem pravidelných schůzek je všeobecný rozvoj dětí. Chceme, aby se zde cítilo dobře každé dítě a našlo si oblast, ve které může být úspěšné. Zároveň ale, aby všichni překračovali své hranice a vyzkoušeli si i činnosti, na které by jinak neměli odvahu.

Společně hrajeme hry, soutěžíme, poznáváme přírodu, historii a rozvíjíme praktické dovednosti (vyrábění, uzly, morseovka). Celý školní rok je zaměřen na jedno téma (např. hrdinové, cestovatelé) a jeho vyvrcholením je letní tábor.

Časy klubů:

středa a čtvrtek 15:30 - 17:00

Kontakty:

Noemi Martinová 723 073 048, klubac@jbchrastava.cz

Kluby PodVodou

„Vidět věci jinak …“

Hry , povídání, pronikání pod povrch toho, co je zrovna "IN", Výpravy do přírody, přátelství, příprava na život.

Klub PodVodou 1
pro děti od 6. do 8. třídy

Čas klubu:
pátek 15:30 - 17:30

Kontakt:
Vojta Briestenský 725 099 299,
vbriestensky@seznam.cz

Klub PodVodou 2
pro mládež od 9. třídy

Čas klubu:
pátek 17:45 ‑ 19:30

Kontakt:
David Just 605 969 555,
just@jbchrastava.cz

Taneční kluby

logo klubac

Taneční kluby jsou zaměřené na pohybovou a taneční průpravu dětí od první třídy až po střední školu. Zkoušíme různé taneční styly, ale nejvíce se věnujeme Street dance. Hrajeme různé taneční hry, připravujeme vystoupení, tvoříme společně choreografie, ale tvoříme také nová přátelství.

Časy klubů:

TK1 pro děti z 1. a 2. třídy
středa 13:30 – 14:30

TK2 pro děti z 3. a 4. třídy
pondělí 14:00 – 15:15

TK3 pro děti z 5. třídy
pondělí 15:30 – 17:00

TK4 pro děti od 6. třídy
pondělí 17:15 – 18:45

Kontakty:

Monika Horváthová 722 312 093, monika@jbchrastava.cz

 

Hudebně dramatický

huddra

Hudebně ‑ dramatický klub je zaměřen na rozvoj dramatického a hudebního vyjádření a kreativity u dětí od 2. do 5. třídy. Hrajeme různé dramatické a hudební hry, ale připravujeme také vystoupení a mini muzikály.

Čas klubu:

úterý 14:00 - 15:30

Kontakty:

Mgr. Marie Justová 737 110 663,
justmarie@email.cz

Sportovní klub

sportovni

Sportovní klub je zaměřen na rozvoj základních pohybových dovedností, týmovou spolupráci a fair play. Rok je rozdělen do několika bloků, ve kterých se věnujeme vždy jednomu sportu. Hrajeme lakros, fotbal, florbal, basketbal, brännball, přehazovanou, vybíjenou, ale zkoušíme třeba i gymnastiku nebo atletiku. Klub je pro všechny kluky od 2. do 5. třídy, co si chtějí vyzkoušet různé sporty.

Čas klubu:

středa 15:30 - 17:00

Kontakty:

Monika Horváthová 722 312 093,
monika@jbchrastava.cz