Když jsme tento rok v březnu poprvé pozvali na přednášku manželskou a rodinnou poradkyni Jolanu Krásnou, předsedkyni asociace Comeniana, netušili jsme, co vše z toho vzejde.

Ve čtvrtek 18.10. jsme se v Bételu sešli, abychom se věnovali specifickým rizikům v období dospívání. Pod tímto poněkud složitým názvem se skrývala přednáška o různých rizicích, která číhají na naše dospívající děti.